Gehoorzame Huishond Rijnmond loc. Spijkenisse

Dierenbescherming Rijnmond vindt het opvoeden van honden belangrijk. Een goed opgevoede hond veroorzaakt immers geen overlast in de samenleving en zorgt voor een positief imago van de hond. De Dierenbescherming vindt het belangrijk dat eigenaren van asielhonden meteen na plaatsing goed begeleid worden met de (her)opvoeding van hun nieuwe hond. Hiermee wordt eventueel probleemgedrag direct in juiste banen geleid, waardoor onnodig terugbrengen van de hond naar het asiel wordt voorkomen. Ook puppyeigenaren doen er goed aan om, direct na aanschaf, te starten met een opvoedingscursus om het hondenleven goed te beginnen. Zo voorkomen we de ontwikkeling van probleemgedrag en kunnen we ons richten op het ontwikkelen van gewenst gedrag. De eigenaren leren zoveel mogelijk oefeningen en vaardigheden die zíj nodig hebben bij de opvoeding van hún hond. Zo zal een eigenaar met een hond die uitvalt naar andere honden, begeleid worden in het hanteerbaar maken van dit agressieprobleem. De “Gehoorzame Huishond” -hondenscholen hebben geen wachtlijsten en houden hun cursuskosten zo laag mogelijk. Op deze manier blijven de scholen laagdrempelig en betaalbaar voor een breed publiek.

Werkwijze

Uitgangspunt binnen de hondenscholen van de Dierenbescherming is een positieve trainingsmethode waarbij de honden aan een niet-corrigerende halsband en aan de riem leren te lopen.

“Gehoorzame Huishond”- scholen van de Dierenbescherming onderscheiden zich van andere scholen door:

Er zijn in principe geen wachtlijsten voor probleemhonden en pups. Alle honden, ongeacht ras of leeftijd, zijn welkom vanaf acht weken. Moch er op een locatie toch een wachtlijst ontstaan, dan verwijzen we je graag door naar één van onze andere locaties. Honden lopen los (met uitzondering van ‘knokkers’) waardoor eigenaren leren ingrijpen en er aandacht kan worden besteed aan sociaal gewenst gedrag. Er zijn geen vaste ‘dogmatische’ trainingsmethoden: de trainers beheersen alle bestaande trainingsmethoden en bepalen per combinatie baas/hond welke methode past bij die combinatie. Uitgangspunt hierbij is een positieve trainingsmethode. Trainers zijn geschoold in didactische vaardigheden: zo kan de trainer de verschillende trainingsmethoden binnen één les toepassen en de baas optimaal begeleiden. Praktijkgerichte lessen, waarbij aandacht wordt gegeven aan probleemgedrag en ‘de hond in de praktijk’. Wandelen, in de wijk lopen, verzorgen en allerlei gedragsaspecten komen hierbij aan de orde. Het motto: leren is leuk voor baas en hond!

Gehoorzame Huishond Rijnmond loc. Spijkenisse werkt met:

VoerbeloningClickerCorrectieGentle leaderPrikbandSlipkettingSchokband

Adres gegevens


Spijkenisse
Provincie: Zuid Holland

Contact gegevens

Tel: 06-50749674
Email: GHSpijkenisse@dbrijnmond.nl
Website: http://www.hondenschool-rijnmond.nl/