Lezing Hondenpsychologie door Anniek Winters

Vrijdag 17 oktober stond er een avond hondenpsychologie op de planning. In het van der Valk hotel in Sassenheim waren er zo’n 160 mensen aanwezig om naar het verhaal van Anniek Winters te luisteren die na haar studie in België verder opgeleid is door Cesar Millan in Amerika.

Energie

In het begin van de lezing wordt er veel verteld over energie en lichaamstaal, en hoe je zelf moet zijn. (kalm en assertief) De vraag die mij gelijk door mijn hoofd schoot was. Wat is die energie dan? Dat komt omdat ik energie nogal een vage term vind. Hier kun je namelijk alles onder schuilen als er iets niet gaat zoals het gaat. Maar mijn vraag werd later die avond beantwoord. (zie hieronder)

Elk dier zijn eigen psychologie

Er werd uitgelegd dat ieder dier zijn eigen psychologie heeft, en dat je deze moet begrijpen om aan de slag te kunnen gaan met het dier. Zo hebben honden, giraffes, mensen hun eigen psychologie. Het heeft dus weinig zin om met een honden te gaan werken vanuit de menselijke psychologie. Wij mensen zijn een apart diersoort blijkbaar, want man en vrouw hebben zo hun eigen psychologie.

Er moet gekeken worden naar de behoeftes van het dier en deze dienen vervult te worden om ze beter in hun vel te laten zitten. Als je aan de volgende drie voorwardes voldoet krijg je een betere hond;

  1. Regels (Rules)
  2. Grenzen (Boundries)
  3. Beperkingen (Limitations)

Als je aan deze drie voorwaardes voldoet krijg je een betere hond. ook de volgnde drie horen voorwaardes horen hierbij:

  1. Beweging (Exercise)
  2. Discipline (Disipline)
  3. Affectie (Affection)

Vaak wordt er door de hondeneigenaar te veel affectie gegeven en maar weinig beweging/discipline. Hierdoor ontstaan er vaak problemen, als de hond niet weet waar hij aan toe is zal hij zelf een rol op zich moeten nemen, waar hij misschien helemaal niet geschikt voor is.

Er werd vervolgens een filmpje getoond van een moeder die haar pups leerde dat ze niet dichterbij haar bot mocht komen. Dit ging gepaard met lip op trekken, tanden laten zien en even ‘snappen’ naar de pup. Hierna ging de pup weg, zo legde de moeder regels op bij haar pup.

Leiderschap

Volgens Anniek Winters zijn er maar twee posities leider/volger er zit niets tussen. De positie van je hond is erg belangrijk. Zo dien je als eerste naar buiten te gaan, de hond dient naast/achter je te lopen, en niet voor jou, hierdoor wordt jij namelijk volger en de hond leider. Dit is iets wat de avond erg vaak naar voren kwam. Jij moet de leider zijn want anders vult hij zelf zijn rol in. Iets waarin ik mij totaal niet kan vinden, omdat degene die voorop loopt niets zegt of hij de leider is.

Het volgende filmpje werd getoond om te laten zien hoe een hond een andere hond ‘dwingt’ om kalm en onderdanig te zijn alvorens hij ‘mag’ eten. (De hond die ‘verliest’ loopt weg, dit gaf aan dat de hond die ‘wint’ in een kalme en onderdanige positie verkeerde)

Deze video werd ook aangehaald voor een vraag uit het publiek die ging over een hond die al blaffend naar de deur rende als er aangebeld werd. De oplossing is de deur weer terug te claimen, zonder hierbij te praten, maar wel duidelijk maken dat het jou deur is. Wat ik raar vind want honden leven in het ‘nu’ zoals ze zelf aangaf. Dus de hond zou dan eigenlijk ook geen weet hebben dat die deur van hem is.

Wat is Energie?

Ik moest er geduld voor hebben maar na de pauze werd mijn vraag dan beantwoord wat er met energie bedoeld wordt. 

Energie = intentie x emotie

Deze twee moeten beiden wel positief zijn want anders staal je een verkeerde energie uit. Het voorbeeld dat hierbij gegeven werd was: “Als je zegt ik ga de hond uitlaten en vervolgens nog een kwartier op de bank blijft zitten.” Dan is de intentie er wel, maar de emotie is niet goed. Waardoor je dus een verkeerde energie hebt.

Conclusie

Aan de ene kant vond ik het een erg leuke avond, maar aan de andere kant mis ik toch iets. De eigen interpretatie van Anniek Winters zelf ontbreekt tijdens de gehele lezing. Wat ik gehoord heb is, hetzelfde als wat ik gehoord heb tijdens de shows van Cesar Millan in de Heineken Music Hall en in de Ahoy, en dat vind ik jammer. Ik kon de hele avond niet anders denken dan dat dit een één op één kopie was van Cesar Millan.

Er is de avond ook vaak gesproken over corrigeren en hoe ze dat doet. Vaak moet je de situatie voor zijn, en dat ben ik helemaal met haar eens, en dat kun je alleen leren/zien door naar je hond te kijken. Wat dat betreft zitten we op één lijn. Het tikje in de zij van de hond komt ook ter sprake. Er werd benadrukt dat dit niet was om de hond pijn te doen maar om het brein uit de staat te halen. En hier ben ik het niet mee eens. Als de hond niet meer bereikbaar is is de hond al te ver heen. En heb je als trainer/gedragsdeskundige een fout gemaakt, en niet opgelet wat de hond je daarvoor heeft proberen kenbaar te maken.

Ik ben tot de ontdekking gekomen dat ik het met een aantal standpunten van haar, en dus ook van Cesar Millan, eens ben. Daartegenover staat ook dat ik het op bepaalde punten totaal oneens ben, maar dat maakt helemaal niet uit. Het gaat erom dat je eruit haalt waarvan jezelf denkt dat goed is, en wat je niet goed vindt of niet bij jou vindt passen links laat liggen. Waar ik het absoluut mee eens ben is dat we de hond in zijn behoeftes moeten voorzien, en zo moeten zorgen dat onze hond gelukkig is.

, , , , ,