oh Romeo waar zijt gij?

Ik werd via facebook, gewezen op een hond, Am. Staff, die in België zit en aggressief schijnt te zijn. Maar toen ik het filmpje zag dat op facebook stond moest ik toch enigszins lachen. De man die bezig is met de hond is, zoals in de begeleidende tekst geschreven stond, een “gedragsdeskundige”. De rede waarom Romeo daar weg moest is omdat hij op de lijst stond om afgemaakt te worden vanwege het bovengenoemde gedrag.

De tekst die er nu nog bijstaat is de volgende:

Romeo, een Am Stafford, leeftijd ongekend, is op zoek naar een tijdelijke of definitieve opvang.
Liefst iemand met ervaring én iemand die bereid is om het probleem op een positieve manier aan te pakken.

Romeo vertoont absoluut geen agressie.
Hoe zijn omgang is met andere honden is niet gekend.

Een zestal weken geleden is Romeo gevonden aan de Westdijk in Willebroek.
Er zijn geen gegevens van deze hond aangezien er geen chip aanwezig is.
Eigenaars en achtergrond blijven dus een raadsel.
Hij wordt opgevangen in dierenasiel Dierenwereldkruis te St Amands.

De rest van de tekst is verwijderd helaas, echter begrijpelijk omdat hier de hoofdverantwoordelijke wel heel slecht vanaf komt, en dat mag/kan natuurlijk niet!